Om

Om Del LaGrace Volcano

kREATIVITET

Vem är Del Lagrace Volcano

Konstnärlig utforskning

Del Lagrace Volcano använder konst som ett verktyg för att utmana och undersöka könets prestanda på djupet.

Mångfaldsfrämjande

Del Lagrace Volcano strävar efter att skapa en inkluderande miljö och stödja olika röster inom konstvärlden.

Vem Är Del LaGrace Volcano?

Del LaGrace Volcano är en amerikansk konstnär och fotograf, känd för sitt arbete inom queer- och transgenre-konst. Född 1957 i Kalifornien, USA, har Volcano under de senaste decennierna varit bosatt i Europa, främst i Storbritannien och Sverige. Hen är erkänd för sina fotografiska verk som utforskar identitet, kön, sexualitet och genus.

Tidiga År

Del LaGrace Volcanos konstnärliga resa började i Kalifornien. Det var där hen utvecklade sitt intresse för fotografi och konst som verktyg för social förändring. Under 1990-talet flyttade Volcano till Europa och etablerade sig som en framstående röst inom queer-konstvärlden.

Verk och Teman

Volcano har utforskat teman som omfattar drag king-kultur, intersex- och transgender-erfarenheter samt queer kroppslighet. Ett av hens mest kända verk är ”The Drag King Book” (1999), som dokumenterar och firar drag king-kulturen. Hens fotografier är kända för att vara både provokativa och tankeväckande, ofta utmanande traditionella föreställningar om kön och identitet.

Internationella Utställningar

Del LaGrace Volcanos verk har visats på museer och gallerier världen över, inklusive Museum of Contemporary Art i Skopje och Leslie-Lohman Museum i New York. Hens utställning ”Corpus Queer Bodies of Resistance, 1980-2018” framhävde hens omfattande karriär och engagemang för queer-synlighet och representation.

Akademiska Bidrag

Utöver sitt konstnärliga arbete har Del LaGrace Volcano även bidragit till den akademiska diskursen om kön och sexualitet. Hens arbete har refererats i flera vetenskapliga publikationer och texter om queer- och transgender-studier. Artiklar och böcker som ”Generative Negatives: Del LaGrace Volcano’s Herm Body Photographs” och ”Transgender Activism and the Net: Global Activism, Global Media” lyfter fram hens inflytande och betydelse.

Samhällspåverkan

Del LaGrace Volcanos bidrag sträcker sig utanför konstens ramar. Hen har varit en inspiration för queer- och transgender-aktivister världen över. Genom sina bilder och sitt konstnärliga uttryck har Volcano hjälpt till att forma en mer inkluderande och mångfaldig värld.

Med en karriär som sträcker sig över tre decennier fortsätter Del LaGrace Volcano att vara en pionjär inom queer-konsten. Hens arbete utmanar och inspirerar, erbjuder nya perspektiv på identitet och genus samt främjar en större förståelse och acceptans i samhället.

Uppväxt och Utbildning

Del LaGrace Volcano föddes 1957 i Kalifornien, USA. Under sin uppväxt i Kalifornien exponerades Volcano tidigt för de unika kulturströmningarna i området, vilket formade hennes perspektiv på konst och identitet. Hen växte upp i en tid av sociala förändringar och samhällsaktivism, vilket spelade en roll i hennes senare engagemang i queer- och trans-rörelsen.

Volcano fick sin första formella konstutbildning vid University of California, Santa Cruz, där hen 1980 avlade en kandidatexamen i konst. På universitetet mötte hen olika konstnärliga influenser och teorier, vilket breddade hennes förståelse och ambitioner inom konstvärlden.

Efter att ha avslutat sin kandidatexamen, fortsatte Volcano sina studier vid San Francisco Art Institute. Där tog hen 1984 en magisterexamen i konst. Under denna period blev hen starkt påverkad av den livliga konst- och kulturscenen i San Francisco, en smältdegel för progressiva idéer och experimentell konst. San Francisco vid den tiden var ett centrum för queer- och transkultur, vilket ytterligare påverkade Volcanos konstnärliga och aktivistiska arbete.

Karriär och Verk

Del LaGrace Volcano har en omfattande karriär inom både fotografi och film. Hen har utmanat traditionella normer och bidragit till en mer inkluderande konstdiskurs. Genom att utforska teman som kön och sexualitet har Volcano inspirerat många inom queer-konstvärlden.

Fotografiska Verk

Volcanos fotografiska arbeten belyser ofta teman som kön, sexualitet, och identitet. Hen är känd för att använda pixellering i sina bilder, vilket skyddar den personliga integriteten för de avbildade, ett tillvägagångssätt liknande de tekniker som används för att dölja ansikten på TV. Genom dessa verk har Volcano bidragit till att vidga vår förståelse av könsroller och identitetskonstruktioner.

Film och Television

Volcano har också gjort sig ett namn inom film och TV. Bland deras verk finns både dokumentärer och experimentella konstfilmer.

 • Jorindas resa” (2014)
 • ”Kiruna – Rymdvägen” (2013)
 • ”A Soul of a City” (2012)

Dessa verk utforskar ofta det urbana landskapet och individens plats i samhället. Ett exempel på detta är ”The Passionate Spectator” (2000), som är både en lyrisk och experimentell film. Filmen använder fragment från Baudelaires ”The Painter of Modern Life” på tre olika språk som en enande struktur. ”My Family A Work in Progress aka A Prodigal Son” (1999) dokumenterar Volcanos återvändo till Kalifornien efter att ha kommit ut som intersex, genderqueer, och trans på 90-talet. Genom dessa filmer synliggör Volcano olika perspektiv på kön och identitet.

Viktiga Publikationer

Del LaGrace Volcano har bidragit med betydande verk inom litteratur och konst, vilka har haft stor inverkan på queer- och konstvärlden.

Egenförfattade Publikationer

 1. The Drag King Book” (1999): Skapad tillsammans med Judith Halberstam, belyser boken drag king-kulturen genom både texter och bilder som utmanar könsnormer.
 2. ”Love Bites” (2000): Utforskar teman kring queer kärlek och erotik med en djupgående analys av kroppar och identiteter.
 3. ”Femmes of Power: Exploding Queer Femininities” (2008): Samarbete med Ulrika Dahl, där de dokumenterar och firar queera femininiteter globalt.
 1. ”The Passionate Spectator” (2000): Denna lyriska experimentfilm, baserad på Baudelaires ”The Painter of Modern Life,” utforskar mannens och kvinnans identitet på Londons gator.
 2. ”My Family A Work in Progress aka A Prodigal Son” (1999): En självbiografisk film där Del återvänder till Kalifornien och utforskar sina relationer efter att ha kommit ut som intersex, genderqueer och trans.

Dessa publikationer och projekt visar på Volcanos mångfacetterade och djupgående bidrag till diskussionen om kön, sexualitet och konst.

Utställningar

Del LaGrace Volcano har under sin karriär deltagit i både solo utställningar och grupp utställningar som har satt avtryck i konstvärlden.

Solo Utställningar

Volcano har genomfört flera solo utställningar som har fokuserat på teman som kön, identitet och queer-kulturer. Några noterbara är:

 • ”Del LaGrace Volcano: Photographic Works”, en utställning som lyfte fram hennes utforskningar av intersex- och transgender-erfarenheter.
 • ”The Drag King Book Tour” som visade illustrationer från hennes bok om drag kings.
 • ”Love Bites”, en utställning som utforskade queer kärlek och erotik, baserad på hennes bok med samma namn.

Grupp Utställningar

Volcano har också deltagit i många grupp utställningar som har bidragit till en bredare förståelse för queer-konst. Exempel inkluderar:

 • ”Femmes of Power: Exploding Queer Femininities”, en utställning som presenterade bilder från boken och bredde ut diskussionen om queera femininiteter globalt.
 • ”Gender, Sexuality, and Identity” på Victoria and Albert Museum, en utställning som samlade verk från olika konstnärer för att utforska dessa komplexa teman.
 • ”Urban Reflections”, en utställning som fokuserade på individens plats i det urbana landskapet, inspirerad av Volcanos filmverk som ”A Soul of a City”.

Volcanos utställningar, både solo och i grupp, har spelat en vital roll i att utmana och expandera diskursen kring kön och sexualitet i konstvärlden.

Kulturell Inverkan

Del LaGrace Volcano har haft en betydande kulturell inverkan genom sitt arbete som konstnär och aktivist. Hens konstverk har bidragit till att utmana och omdefiniera traditionella uppfattningar om kön och sexualitet. Vulkanens arbete har spelat en viktig roll i den akademiska diskursen om dessa teman och har inspirerat många inom queer- och transrörelser globalt.

Genom filmer som The Passionate Spectator och My Family, A Work in Progress har Volcano utforskat och dokumenterat personliga och samhälleliga aspekter av queer-identiteter. The Passionate Spectator använder Baudelaires texter för att skapa en poetisk resa genom urbana landskap, medan My Family, A Work in Progress skildrar hens återkomst till Kalifornien och interaktioner med familj efter att ha kommit ut som intersex, genderqueer och trans.

Volcano har även påverkat konsten och litteraturen genom sin unika metod att använda pixellering för att skydda individers integritet i sina fotografier. Hens arbete har visats i både solo- och grupputställningar, som har bidragit till att synliggöra queer- och transkulturer och utmana rådande normer och stereotyper. Denna representation är viktig för att skapa förståelse och acceptans för olika identiteter i samhället.

Del LaGrace Volcano fortsätter att påverka genom sitt engagemang och sina verk som inte bara firar queer- och transidentiteter utan också verkar för att minska stigma och fördomar. Hens konstverk är en kraftfull röst som talar för rättvisa och jämlikhet, och hens påverkan är både djupgående och bestående inom kulturella och samhälleliga kretsar.

Häng med oss

Följ med oss på resan för förändring och frihet.

Rulla till toppen